ประวัติย่อ ดร.อนันต์ บูรณวนิช
 

ดร.อนันต์ บูรณวนิช
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ

 
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ม.ศ.3 โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย จ.ลพบุรี ปี 2506 ได้รับเกียรตินิยมในวิชาพระพุทธศาสตร์วัดกวิสดาราม
วิทยาลัยเกษตรกรรรมพระนครศรีอยุธยา ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาเขตเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาเกษตรกรรมและสัตวบาล B.S.A. ARABETA FOUNDATION UNIVERCITY - ประเทศฟิลิปปินส์
ปริญญาโท รัฐประสาสนศาสตร์ (M.B.A.) จาก ARANETA EXTENSION 
ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์รัฐประศานศาสตร์ (D.P.A.) HONOURARY DOCTORATE AMERICANLEAGUE OF COLLEGES AND UNIVERSITIES USA.(สมาพันธ์วิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกา 76 สถาบัน)  
   
ประสบการณ์
ปี 2518 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเลขานุการและกรรมาธิการปกครองของสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี) 
ปี 2522-2526 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี 
เป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์(วุฒิ)
ปี /2540 เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.จังหวัดสระบุรี)
เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ)
เป็นผู้อำนวยการสมาพันธ์วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยและเอเชีย รวม 76 สถาบัน AMERICAN LEAGUE OF COLLEGES AND UNIVERSITEIES (ALOCU) USA
เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา อาทิ เช่น LINDEN WOOD UNIVERSITY, MISSOURI VELLEY UNIVERSITY
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
   

 

 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 
   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 55/14 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02 003 4796 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.