จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เขต 1

25/2 หมู่ 7 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

   
  นายสมบูรณ์  หมื่นระย้า  
  ผอ.เครือข่าย  
  08 1979 0460  
  1  
  นายสิทธิชัย  แก้วขำ  
  รอง ผอ.เครือข่าย  
1
นายอาทร  พวงพันธ์ นายสุชาติ  ตุ่มพรหม นายอารีย์  แพแก้ว
ผช.ผอ.เครือข่ายฯ เลขานุการ เครือข่ายฯ โฆษก เครือข่ายฯ
1

1

1
นายอุดม  จันทร์ดวน นายวินิช  ชูมี นายบำรุง  ดีทองแก้ว
เหรัญญิกเครือข่ายฯ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
1 1 1
นายประดิษฐ์  หลงอยู่ นายส่อง  จันทร์รอด นายยุทธสิทธิ์  หมื่นระย้า
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
1 1
นายธวัช  สุริยพันธ์ นายวิรัติ  แก้วกำเนิด นายสามารถ  พรหมสวัสดิ์
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
กลับหน้าหลัก

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
16/5/56