จังหวัดสระแก้ว

1

1
ฝ่ายกิจการพิเศษ จ. สระแก้ว

   
  นายสมศักดิ์  จำปาทอง  
  ผอ.เครือข่าย  
  08 7030 4227  
  1  
  นายพิเนต  วิเศษศรี  
  ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและ
รอง ผอ.เครือข่าย
 
  08 1623 3875  
   
  ดร.ประดิษฐ์  สง่างาม  
  ที่ปรึกษาและกรรมการ  
  08 1682 0717  
1
นายวุฒิชัย  วุฒิศิริวิโรจน์ นายสิทธิชัย  กุมพล นายช้วน  สมศรีเสาร์
รอง ผอ.เครือข่าย รอง ผอ.เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ เครือข่าย
08 6842 6465 08 1154 4400 08 1794 2967
   
  นายสุมาลี  ปลาทอง  
เลขานุการ เครือข่าย เหรัญญิก  
     
นายบุญธรรม  สาโสภา นายกง  ปริธรรมมัง นายณรงค์  สัมพันธ์มิตร
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
08 6089 5230 08 4351 3216 08 7920 7322
     
     
<< ภาคตะวันออก>><อรัญประเทศ>กลับหน้าหลัก


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
update 1/8/56 , 4/4/2014