จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


176/39 ซอย 16 หมู่ 1 ถนนรัฐบำรุง  ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  นายสุเทพ  ทองมั่น  
  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดตั้งเครือข่ายฯ ภาคใต้  
  08-5426-7878  
     
   
  นายดำรงค์  มงคลสุจริต  
  ผอ.เครือข่ายฯ จ.ประจวบฯ  
     
1 1 1
นายธนา  สุขดิบ นายรุ่งอรุณ  เอี่ยมสอาด นายจำนงค์  จับจิตร
ผช.ผอ.เครือข่ายฯ รอง ผช.ผอ.เครือข่ายฯ เลขานุการ เครือข่ายฯ
     
1 1 1
นายธวัตชัย  ไชยธานี นายโชติสุกฤษฎ์  เอี่ยมละออ นายวิรุฬ  ชวนสำราญ
รอง เลขานุการ เครือข่ายฯ เหรัญญิก ผช.เหรัญญิก
     
1
นายธัญนพ  ศรีสมพุธ นายนิวัติ  ก่อเกียรติตระกูล นายสุรพงศ์  เจตสิกทัต
โฆษก เครือข่าย ฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
08-6129-6458 08-1941-4554 08-1526-8138
     
1
นายสมลักษณ์  เชื้อวงศ์สกุล นายสัมฤทธิ์  เจริญรุจิโรจน์ นายนริส  ภู่คุ้ม
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
    08-1856-6990
     
1

นายดนัย  โปรแก้ว
นายสุริยา  เอี่ยมสะอาด นายใบ  มักเชี่ยว
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
  1
นายสยาม  พันท้าว

  นายเพชร  ทองคำกัลยา
กรรมการผู้ตรวจสอบ   กรรมการผู้ตรวจสอบ
08-7815-0532    
ผู้ตรวจสอบพิเศษ><กลับหน้าหลัก

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.