จังหวัดเพชรบุรี

 

1

 

2/104 หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรสาร 032-410278 โทร.086-3197843

ทนาย ศุภวิชญ์ รวงผึ้ง นายสงวน นาทวัฒน์หัตถพล ร.ท.ดร.ปรีดา หวานใจ
ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ(ภาค 7) ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายฯ(ภาค 7)
(ภาค 7)    
     
ดร.ธนะสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน นายณัฏฐนันท์ สุรภาอรรถวิชญ์ นายยุทธนา เมืองเล็ก
รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ(ภาค 7) รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ(ภาค 7) รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ(ภาค 7)
     
ๆ
นายสมลักษณ์ทกฤด อริยเกรียงไกร นายนัทวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์ นายวิรัฐ จันทวิโรจน์
รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ(ภาค 7) ประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
     
ว่าที่ ร.ต.หญิง รัสรินทร์ ทรัพย์แสนล้าน นางทิพวัลย์ กุลพานิช นางสาวพรรณีย์ พูลเกิด
เลขานุการเครือข่ายฯ ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ เหรัญญิกเครือข่ายฯ
08-1933-3229   08-7547-8940
นายชิน ขำเพชร นายวีรภัทร อุบลน้อย พ.ต.ท.วิชาติ เจียวยี
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นายนิพนธ์ วงศ์โกศล นายศรีพน นาคะเวช นายชัยนุวัชร์ หลักแหลม
ผู้ตรวจสอบพิเศษ กรรมการผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
นายสุพัฒน์ แก้วภูเม็ง นางพิทยาภรณ์ ชมยิ่ง นายชาญวิชญ์ ชนะชัย
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
นายธีร์วริศ ธรรมนารักษ์ นายปัญญา ม่วงไหมทอง นายณัฏฐณปภัช เกิดผล
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
นางเฉลา ขำชื่น นายธนกฤต หลีสุวรรณ นางวราภรณ์ มามาก
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
 
  นางเพชรวดี คงสมจิตต์  
  ผู้ตรวจสอบพิเศษ  
   
   
>ภาพกิจกรรม>กลับหน้าหลัก>>

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
12/10/2558