จังหวัด นนทบุรี

1
ในจังหวัดนนทบุรี ประจำ เขต 1

ที่ตั้งสำนักงาน  295 -299 ถนนสามัคคี  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000  โทร 081-6415042

   
  นายธนิตศักดิ์ พงษ์รัตน์ภัชกุล  
     ผอ.เครือข่าย  
  081-6415042  
1 1 1
นายกฤชสพัฒน์ พงษ์รัตน์ภัชกุล นางสาวดารุณี วงค์พรหมมินทร์ นางสาวภาวินี   วันชัย 

รองผอ.เครือข่าย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่าย

  เลขานุการเครือข่าย

084-5599165 081-1651954 086-9764884
1
นางสาวโชติรส   กิตติทวีพร นางสาวณัชาพร   ภู่กฤษณา  นายอัครวัฒน์   เชิสภู
โฆษกเครือข่าย  กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
085-0583867 086-9974565 084-5324236
1
นายชวินโรจน์  กิจสุภีไตรสิน นายไพบูลย์    ธรรมสอน นายกฤตพล วงศ์เบญญานฤมิต 

กรรมการผู้ตรวจสอบ

กรรมการผู้ตรวจสอบ    กรรมการผู้ตรวจสอบ
088-4956565 081-8366195  
1
นายภูวนาท   วันชัย นางสาวบังอร   อินสุริยา นางภัทรภร   อินแสง

    กรรมการผู้ตรวจสอบ

  กรรมการผู้ตรวจสอบ    กรรมการผู้ตรวจสอบ
085-7057380 089-6883846 081-3536292
 
นายสมศักดิ์   รัตนสิงห์   นายพลไพศาล   สินสุขศิริ 

กรรมการผู้ตรวจสอบ

กรรมการผู้ตรวจสอบ
085-2568916   081-8599383
<< หน้า 2 >>กลับหน้าหลัก
 

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.