จังหวัด นครราชสีมา
     

"
    
จังหวัดนครราชสีมา


 นาวาอากาศตรี ศุภณัฐ  คุ้มสวัสดิ์  
  ผู้อำนวยการเครือข่าย ภาค 3  
นายเลิศพงษ์  เชื้ออินทร์สกุล นายพศวีร์  จักรพันธ์เดโช นายจารุกิตต์ อริยวงศ์ธนกุล

รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ภาค 3

รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ภาค 3

รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ภาค 3

นายอมร  มณีรักษ์ นายพลายแก้ว  ไชยยงค์ นางชนัญญา คงสิทธิ์

รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ภาค 3

รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ภาค 3

รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ ภาค 3
นางนิตยา  ริกระโทก
    นายกรธวัช  ทักษ์วุฒิเดโช
นายธนัตถ์ภัทร์ สำเริงบุญญวงศ์

เหรัญญิกเครือข่าย ภาค 3

เลขานุการเครือข่ายฯ ภาค 3 ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ
นายสันติ  วงษาเกษ นายสมปอง สีมะหาวงศ์ นายณัฎฐกรน์  บุปผาจรัสพร

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ภาค 3

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ภาค 3

กรรมการผู้ตรวจสอบ
   
  นายนพดล  พงพันธ์  

 

กรรมการผู้ตรวจสอบ  
     
     
     
     
     
     
<< ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ>< กลับหน้าหลัก >>

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
27/10/58