จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 124/8 ซอยนครศรีดอทคอม หมู่ 1ต.โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.และโทรสาร 075 316 128

   
  ดร.เชาว์ เต็มรักษ์  
  ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ  
ดร.ดำรง โยธารักษ์ นายชานนท์ จิตต์จง นายทวี พลายด้วง
รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ
นายภูมิไท ดีเป็นแก้ว นายวิทย์พงศ์ ศรีเพชร นายพรชัย โชติวรรณ
รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ เลขานุการเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์
นายสุทิพย์ โทรัตน์ นายธนาเดช นราสวัสดิ์ นายประสงค์ จันทร์ทอง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เหรัญญิกเครือข่ายฯ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นายมนูญ ศรีเพ็ชร นายวาธี จีนสีคง นายสมตระกิจ ชนะสิทธิ์
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
   
  นายวันพระ สืบสกุลจินดา  
  กรรมการผู้ตรวจสอบ  
     

 

<กลับหน้าหลัก><ที่ปรึกษา>< ภาคใต้ >

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
8/12/58