จังหวัดนครปฐม

เลขที่ 22 ถนนยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 094 138 4511

   


นางสุชญา วิรัญพัชร
  ผอ.เครื่องข่ายฯ  
นายปราโมทย์ เพชรมีศรี นายดุสิต ทองเวียงจันทร์ นายคำพีอาณันชัย สิริอาภรณ์
รอง ผอ.เครือข่ายฯ รอง ผอ.เครือข่ายฯ รอง ผอ.เครือข่ายฯ
น.ส.พิมพ์อร อ่อนหวาน น.ส.ชัญญา อรรถเศรษฐากร นางอารีย์ วงษ์ศรี
รอง ผอ.เครือข่ายฯ เลขานุการ เครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายฯ
นางชลิตา จีนพงษ์ นางจารุนันท์ น้อยทา นายวศิน ส่งบุญแก้ว
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เครือข่ายฯ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นายไพโรจน์ ธันติยะกุล นายวุฒิ กิจบำรุง นายเดชาธร ธนากรขจรศรี
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นายวิลาศ กิตอำนวยพงษ์ นายชาตรี สหศวรรษ นางวนิดา ฤทธิ์ไทสง
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
   
  นายพงษ์สูรย์ วรรณาโส  
  กรรมการผู้ตรวจสอบ  
     
     

 

<กลับหน้าหลัก>< ภาคกลาง >


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
8/12/58