จังหวัดนครพนม

เลขที่ 179 หมู่ 14 บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

   


พลโท สกล  พงษ์พิริยะวนิช
  ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง  
   
  ว่าที่ ร้อยตรี สุวรรณ์  บรมฤทธิ์  
  ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ  
   
  นายชาญมเหศวร  พงษ์พันธุ์นธีธร  
  ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ  
 
นายอวยชัย  เกษสิมมา   นายเชิดชัย  สินพูน
รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ   รองผู้อำนวยการเครือข่ายฯ
นายเกรียงไกร  ศักดี นายพิทูล  อภัยโส นายณรงค์  ไชยตา
เลขานุการเครือข่ายฯ เหรัญญิกเครือข่ายฯ กรรมการผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย
นายอภิเชษฐ์  บุตรวร นายโกมล  อาสาพันธุ์ นายฐากูร  ใสส่อง
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
นายลำพอง  วิเศษศรี นายชวนชัย  ภูดีทิพย์ นายเกรียงไกร  มหาโคตร
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
 
นายสิทธิกร  ธงยศ   นายภักดี  คงปาน
กรรมการผู้ตรวจสอบ   กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
     
     

 

<กลับหน้าหลัก>< ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
31/10/57