จังหวัดมหาสารคาม375/13-14 หมู่ที่ 15 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0 4379 9548 , 08 6124 6153
   
  นายปรีชา  ปักกัง  
ผอ.เครือข่าย
08 6124 6153
นายสุรศักดิ์  แสนหล้า นายธวัชนันท์  ดงประทีป นางพวงเพชร  ภวภูตานนท์
รอง ผอ.เครือข่ายฯ ผช.ผอ.เครือข่ายฯ เลขานุการ เครือข่ายฯ
08 1871 6545 08 4796 7652
นางนิตยา  รักษาภัย นายเรือง  วิจารจิตต์ นายสุรินทร์  ประทาน
รองเลขานุการ เครือข่ายฯ โฆษก เครือข่าย รองโฆษก เครือข่าย
08 7959 0348 08 9394 5869
นายวิโรจน์  โสภา นายบรรพต  ภูลายยาว นางสาวธัญญรัตน์  ราชเจริญ
เหรัญญิก เครือข่าย ผู้ช่วยเหรัญญิก เครือข่าย นายทะเบียน เครือข่าย
08 2103 6386 08 5453 6729
นายบัวเรือง  ดีมา นายสมดี  วาปีถา นางปราณี  ปุผาตา
ผู้ช่วยนายทะเบียน เครือข่าย กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
08 7948 6126 08 1173 7135
นายประสิทธิ์  อุปนันท์
กรรมการผู้ตรวจสอบ
กลับหน้าหลัก
     
 
 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
update 25/7/56