จังหวัดลำพูน

1

1
จังหวัดลำพูน เขต 1
ที่ตั้งสำนักงาน 27 หน้าสถานีรถไฟป่าเส้า หมู่ 9 ต.อุโมงค์  อ.เมือง จ.ลำพูน 51150

โทร 053-582-371

     
   
  นายแพทญ์เดชา  ปัญญาเจริญ  
  ผู้อำนวยการเครือข่าย  
  089-4042-3692  
     
นายไชยยันต์ ชุ่มสวัสดิ์ นายรณรงค์  บุญเปลื้อง นายถาวร วงศ์คม

รองผู้อำนวยการเครือข่าย

เลขานุการเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่าย
089-952-0822    
     
น.ส.มรกตวงศ์   ปัญญาเจริญ นายประดิษฐ์ มูลเจริญ นางวันเพ็ญ  เชียงจันทร์
เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
นางศรีนวล  บุญมาธรรม นายกานต์ธน  อำกำเนิด นางปรานอม ศิริมงคล 
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ 
081-7063-940 081-5688-899 086-1912-380
     
นางสาวไพศรี  ยาวิคำ นางวรัญญา  เธียรวิวรรธน์ นายแดง คำอ่อน
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
089-4313-908   089-7583-898
     
นางพรวิภา  ฟองมาลา นายทอง ทาชื่นจิต นายสะดวก ศรีดอกไม้

กรรมการผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบพิเศษ

ผู้ตรวจสอบพิเศษ

084-6625-054 081-0214-436 087-1919-787
     
   
  นายศุภลักษณ์  สารกาศ  


ผู้ตรวจสอบพิเศษ  
  081-7465-154  

 


              

           

     
 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.