จังหวัดกระบี่

1

1

 

1


 
  นายหมาสย่า   ป้องปก  
  ผู้อำนวยการเครือข่าย  
  ที่อยู่ 29 หมู่2 ต.หนองทะเล  อ.เมือง 
จ.กระบี่  81000
 
1 1
นายหมูด  วะจิดี  นายไพรัช จัทร์ศร นายเกรียงไกร   ปานอ่อน
 

รอง ผู้อำนวยการเครือข่าย

 
ที่อยู่ 79 หมู่2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000

        ที่อยู่ 337 ซอยเจริญทรัพย์ หมู่7 ต.ไสไท   อ.เมือง จ.กระบี่  81000

ที่อยู่ 176/1 หมู่2  ต.อ่าวลึกเหนือ 
อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
นาย สนั่น  เสนศรี  นายเมธี  ศิริธรรม  นายเคน  ผาญแสนเสาร์
ที่อยู่ 78 หมู่4  ต.คลองหิน  
อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
ที่อยู่ 234  ต.เขาคราม  อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000
ที่อยู่ 21/2  หมู่3  ต.คลองประสงค์  อ.เมือง จ.กระบี่
นายอัครเดช  ศรีจิตราภรณ์ นางเรณู   ใจดี  นายสมศักดิ์  รักทรัพย์
ที่อยู่ 123 หมู่1  ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่
ที่อยู่ 182 หมู่1  ต.คลองประสงค์ 
อ.เมือง จ.กระบี่
ที่อยู่ 70/9  ถ.พลเดช  ต.ปากน้ำ 
อ.เมือง  จ.กระบี่
นายลีตีฝ้าตี้หม้า   บุตรน้อย นางหร่อบีหยะ   ขวัญยืน นายหมาดเหร็น  เสา 
ที่อยู่ 95 หมู่1   ต.คลองประสงค์ 
อ.เมือง  จ.กระบี่
ที่อยู่ 257 หมู่1 ต.คลองประสงค์ 
อ.เมือง  จ.กระบี่
ที่อยู่ 2/1 หมู่2  ต.แหลมสัก 
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
นายกิบหลี  ดำดี นายการุณ   หมินหมัน นายศักดา   ลูกเล็ก 
ที่อยู่ 35/1 หมู่1  ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่
ที่อยู่ 182/3 หมู่1  ต.คลองประสงค์ 
อ.เมือง  จ.กระบี่
ที่อยู่ 24  หมู่3  ต.คลองประสงค์  
อ.เมือง  จ.กระบี่
นายสายันต์    เหล็มและ  นายเสริมพล    ค้าไกล  นายวิษณุพร    มาศเมฆ 
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย
นางสาววิไลพร     มาศเมฆ  นายอัมรินทร์     สุหลง   นายสูโป๊ะ     โสสัน
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย
นายปานตะวัน    เหล็มและ   นายอ้าหมัด    อ่าวน้ำ  นายโสบ    นายาว  
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย
นายสมพงษ์     ธรรมเจดีย์    นายด้าหนาน     คนเรียน    นายชุมพล    กริสกรี  
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย1
นายชาลี    เพ็ชรพวง  นายแฉล้ม   ณ  นคร  นายศาศวัต    อยู่เหมือน 
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่ายนายมนัส     นุ้ยสุชล นายบูหลาด     คล่องทะเล   นายสมปอง      ป้องปก 
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย
นายไพรัต    อยู่หนู   นายสมปอง      ป้องปก  นายฉลอง    อ้นบุตร 
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย
นายดลร่าหมาน   หอมหวล  นายบู    เปาะมล  นายสมบัติ   บ้านนบ 
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย
1
นายชาติชาย    เปาะมล  นายอิสมาแอน   บำรุง นายแจะ   บ้านนบ 
สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย สมาชิกองค์การเครือข่าย


นายสมาน    หิรัญ   นายดลหล้ะ    บ้านนบ  นายพัฒนะกิจ     ส่งกุล 
สมาชิกองค์การเครือข่าย ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
นายดลหล้ะ    บ้านนบ นายสมาแอ    ยาซา นายวัชระ    ส่งแสง 
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ

  
นายชนาธิป     บุตรน้อย นายประภาส   อาจหาญ  น.ส.ภานิพล   พูลเพิ่ม 
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
  081-7284-199 080-0229-495
 


นายอุทัย    สาระวารี  นายไพรัต  อยู่หนู นายพรเทพ  เพชรเล็ก
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
  080-6487-128 082-2741-288
นายศักดิ์สิทธ์    กิจการ  นายเสน่ห์   แก้วมณี  นายสิทธิชัย ด้วงคำ
ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
082-2692-268   088-4486-257
 
     
     
     

ภาคใต้<<    >> กลับหน้าหลัก

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.