จังหวัดกาญจนบุรี 

1

1
     
 
  นางดวงพร    ไวยเขตกรณ์   
  ผู้อำนวยการเครือข่าย  
     
ว่าที่ รต.สมิทธิ์  ดำเนินเกษม  นางจันญาพร     เจริญวงษ์ศา นางสาววรรณวิมล      ขุนทอง
รองผู้อำนวยการเครือข่าย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่าย
เลขานุการฝ่ายตรวจสอบ
 
นางนิภา    กุศลเสรี นางสาวชนาพร     พิกุล นายสมชาย    สุขเจริญ
โฆษกฝ่ายตรวจสอบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ
     
นางดลลักษณ์     สโมสร นางสาวเล็ก     หอมชื่น นายเลอศักดิ์     วิริยะกระษาปณ์  
กรรมการฝ่ายตรวจสอบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ
     างสาวสุขทินีย์     เรือนทอง นายประจบ    ปิ่นทอง นายโสพจน์     เอี่ยมสอาด
กรรมการฝ่ายตรวจสอบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ
     
     
     
เครือข่ายกิจการพิเศษ   กลับหน้าหลัก
 

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.