จังหวัดกาฬสินธุ์


 
ที่อยู่ 175 หมู่ 9 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
     
   
  นายสมชัย ผ่องใส  


ผู้อำนวยการเครือข่าย ฯ 


  089-5733244 -
     
นางทองคำ ศรีสุระ นายบพิตร มาตรา นางสิรินภา โพธิชัย
รองผู้อำนวยการเครือข่าย ฯ รองผู้อำนวยการเครือข่าย ฯ เลขานุการเครือข่าย ฯ
     
นายราชวัติ ศรีแนน นางวรรณี ประทุมชัย นางไสว ผิวผา
โฆษกเครือข่าย ฯ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
นายอุบล นนตรี นางสาวบุญล้ำ บุตรศาสตร์ นางชัชฎา พลเยี่ยม
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
นางราตรี โพธิชัย นางบุญกวม จันทะบาล นายสมพร ผ่องใส
กรรมการผู้ตรวจสอบ  กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
     
   
  นางทอนสอน สัตนาโค  
  กรรมการผู้ตรวจสอบ  

 

 

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.