สโลแกน “คุ้มครองเสรีภาพของท่าน คืองานของเรา”

นายธนพล  พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ กิจการพิเศษ ภาคอีสาน
Office : 02-954 1419 , 02-954 1112  Fax: 02-954 0283 Mobile: 080-781 3713
E-mail: Saksit1413@hotmail.com
 

คณะกรรมการระดับภูมิภาค       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด ขอนแก่น
จังหวัด เลย
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด อำนาจเจริญ
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด อุดรธานี
จังหวัด กาฬสินธุ์
จังหวัด ร้อยเอ็ด
จังหวัด หนองบัวลำภู
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด มหาสารคาม