จังหวัดชุมพร

คำขวัญ จ.ชุมพร

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี

ดีกล้วยเล็บมือนาง   ขึ้นชื่อรังนก


สำนักงานเครือข่าย องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) ประจำจังหวัดชุมพร


     
   
  นายจำนง   นาคขำ  
  ผู้อำนวยการเครือข่าย  
  081-666-0929  
     


นายอภิศักดิ์  อินทรอักษร นายจารึก   แสงจำนง นายศักดิ์ชัย   นาคขำ
รองผู้อำนวยการเครือข่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่าย เลขานุการเครือข่าย
    088-4467066
     
นายสายัณต์   บัวแก้ว นายจักรพันธุ์   รอดทุกข์ นายประสิทธิ์   นาคขำ
ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่าย เหรัญญิกเครือข่าย ผู้ช่วยเหรัญญิกเครือข่าย
085-8890-570 086-941-4984 082-284-9070
     
นายบุญธรรม  แสงประสิทธิ์ นายศิริชัย   สุขโสภา นายภูวดล   เพชรสุวรรณ
โฆษกเครือข่าย

ผู้ช่วยโฆษกเครือข่าย กรรมการผู้ตรวจสอบ
087-453-9129 084-182-8700 086-940-8600
     
นายอำนวย   นาคขำ นายฤทธิชัย    กองสวัสดิ์ นายประจัน   แดงประดิษฐ์
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
081-156-9154    
     
   
  นายสุวัตว์   ชูสวัสดิ์  


กรรมการผู้ตรวจสอบ  
  089-874-9614  
     
 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.