จังหวัด เชียงราย 


จังหวัดเชียงราย
นายสมศักดิ์  ฤกษ์อรุณรุ่ง

ผู้อำนวยการเครือข่าย จ.เชียงราย

นายสุเทพ  โคตะสิน นางสาวพิมพ์พิศา  ฤกษ์อรุณรุ่ง นายพัฒนกิจ  จักร์สุวรรณ
รอง ผู้อำนวยการเครือข่ายฯ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่ายฯ
เลขานุการเครือข่ายฯ
084-613-7103 081-884-9884 081-7832512
     
นายบุญส่ง  ศรีจุมปา นางสาวรุ่งลาวัลย์  ศรีปัญญา นางสาวนิตยา  นันตรัตน์
โฆษกเครือข่ายฯ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
084-611-7047 084-1735859 081-724-2193
     
นายธรษิณ  เหล่ารุ่งโรจน์ นายธีระพงษ์  คำฝั้ัน นายอุดม  เกษร
กรรมการผู้ตรวจสอบ
กรรมการผู้ตรวจสอบ

กรรมการผู้ตรวจสอบ
081-882-4335 086-7308582 089-999-0085
     
นายสมศักดิ์  แสนทา นายสมใจนึก  มุสิกะ นายเมธี  แสนทะปัง
กรรมการผู้ตรวจสอบ   กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
087-185-8862 086-3106213 089-954-9178
     
   
นางสาวนงลักษณ์ ตาแปง    

กรรมการผู้ตรวจสอบ

   
086-916-7335    
     
ภาคเหนือ << หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 >> กลับหน้าหลัก

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.