จังหวัด เชียงราย 

1

 

1
จังหวัดเชียงราย  (เขต 1)
1
ร.อ.บุญเทียร  ปาลีเรียม
ผู้อำนวยการเครือข่าย

083-2072-720

     
นายสนทร  สารเชื้อ พ.ต.ท.สมชาติ วังคำ นางนวลจัน เรือนแก้ว

รองผู้อำนวยการเครือข่าย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่าย เลขานุการเครือข่ายฯ
087-3001-929 081-9986-269 083-4820-813
     นายบารมี  อูคา นายวุฒิไกร สุภาพพจนา นายวีรชิต โชคคูณเกษม
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
087-6554-516 082-3309-772 081-1007-794
     
นางธัญญรัตน์ ปาลีเรียม นายอภิรักษ์  จูคา นายอาคอ  ซะโกกู่ 
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
081-9606-979    
     
นางโชติรส ทิศแจ่ม นายอภิสิทธิ์ ปาลีเรียม นายสุทัศ จะก่อ
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบพิเศษ
089-4296-354 088-2373-023 087-660-6645
     
  1  
  นางชนากานต์ จางกิจไพบูลย  

ผู้ตรวจสอบพิเศษ  
  087-1752-6264  

 

 

   
     
ภาคเหนือ << หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 >> กลับหน้าหลัก

 

 

 


 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 53/786 หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ซอยราชพฤกษ์ 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5031774 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.