จังหวัดบุรีรัมย์    

 

50 หมู่ 13 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

 
 
นายธนาศักดิ์  เฉลิมสิทธิวงศา  
ผู้อำนวยการเครือข่าย  
08-6865-6907  
โทร. 044-657-116 Fax 036-412-975
 
 
นายภาสกร  เขจรสรรค์ นายปัญจะ  จำลองชาติ นายบุญเรือง  โฉมงาม
รองผู้อำนวยการเครือข่าย รองผู้อำนวยการเครือข่าย ผช.ผอ.เครือข่าย
081-076-5219 085-611-7519 081-067-0309 , 086-056-9905
 
น.ส.รสศศิ  มาตย์นอก นางกนกพรรณ  เสาโร นางทองเจือ  กระราม
เลขานุการเครือข่าย รอง เลขานุการเครือข่าย เหรัญญิก
090-367-8797 086-256-8128
 
นางณัฐกานต์  ทองมะดัน นายอำนวจ  ทูลฉลอง นางรัตนากร  จำลองชาติ
ผช.เหรัญญิก นายทะเบียน ผช.นายทะเบียน
 
นายวิโรจน์  ฉลองจันทร์ นายณรงค์  พุดสูงเนิน นายชัยฤทธิ์  จิตเกษมพษ์
โฆษกเครือข่าย รอง โฆษกเครือข่าย กรรมการผู้ตรวจสอบ
087-069-5457  
 
น.ส.ปวีณา  แก้วงาม นางน้อย  ดงประชา นายธนวัฒน์  ไกรกูล
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
 
นายปัญญา  สัพโส น.ส.สมมี  กันภัย
กรรมการผู้ตรวจสอบ กรรมการผู้ตรวจสอบ
 
                   
                  กลับหน้าหลัก  

(Humanitarian NGO.)
  
 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 


 
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
เลขที่ 12/7 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม .10100
โทร 02-2230351 fax 02- 2230352 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
E-mail : webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Nattavoot