ดร.อนันต์ บูรณวนิช  
  ประธานผู้ก่อตั้งองค์การฯ  
คณะกรรมการบริหาร
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
 

 
  พลเอกทวีป จันทรโรจน์  
  ประธานที่ปรึกษา  
       
     
  1  
  นายธนาชัย  โตมาซา  
  ผู้อำนวยการใหญ่  
     
     
นายสงวน นาทวัฒน์หัตถพล นายธีรพงศ์  เสริมเจนชัย นายธนวุฒิ เจียมสากล พ.ต.ท.วิชาติ เจียวยี่
กรรมการ รองผู้อำนวยการใหญ่ และ ผู้อำนวยการ ภาค 7
กรรมการ รองผู้อำนวยการใหญ่
และผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
       
พ.ต.ท.ณรงค์ แก้วพลอย

นายคณาสิน สนธิมูล

นายสุพจน์  แก้วเกิด นางสุชญา วิรัญพัชร
กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ

ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ

ที่ปรึกษาเครือข่ายชลบุรี กรรมการและ
ผู้อำนวยการนครปฐม
       
   
  นายไกรวิชย์ ณ ลำพูน  
  หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย  
       
       
       
       
       
  <<<กลับหน้าหลัก>>>  
 
 

 

 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 55/14 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02 003 4796 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmasterongkarn@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
update 18/12/2016