ดร.อนันต์ บูรณวนิช  
  ประธานผู้ก่อตั้งองค์การฯ  
คณะกรรมการบริหาร
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)
 

 
  พลเอกทวีป จันทรโรจน์  
  ประธานที่ปรึกษา  
       
     
  1  
  นายธนาชัย  โตมาซา  
  กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่  
     
     
น.อ.นิพล  สำเภาทอง นายธีรพงศ์  เสริมเจนชัย นายเกรียงศักดิ์  แก้วสืบ

นายคณาสิน สนธิมูล

กรรมการ รองผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ เลขาธิการองค์การฯ กรรมการ รองเลขาธิการองค์การฯ

กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ

       
นายจิรโรจน์ มาลัยทองทิพย์ นายณรงค์เดช ศรีสว่าง นายสุพจน์  แก้วเกิด นางสุชญา วิรัญพัชร
กรรมการ
ผู้อำนวยการจังหวัดระยอง
กรรมการ
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ปรึกษาเครือข่ายชลบุรี กรรมการ
ผู้อำนวยการจังหวัดนครปฐม
       
     
     
     
       
       
       
       
       
  <<<กลับหน้าหลัก>>>  
 
 

 

 


Untitled Document
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

   
Untitled Document

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 55/14 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02 003 4796 เปิดทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

Admin Web Email
webmaster@ongkarn-leio.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2010 Law Inforcement Investigagion Organization
Powered by Mali President.   

 
 
update 18/12/2016